3F-Filippi
Social Network
Talen
my3F
Contacten
Bedrijf
Producten
Applicatie voorbeelden
Download
Infopoint
Press Area
Zoeken
Targetti
Duralamp
Social Network
Talen
my3F
Contacten
Privacy
PRIVACYBELEID

3F Filippi S.p.A. is sinds 1952 actief op het gebied van fluorescentieverlichting, met een aangetoonde ervaring in het ontwerp en de productie van civiele en industriŽle verlichtingssystemen.

3F Filippi heeft niet alleen haar eigen regionale vestigingen en agenten in ItaliŽ, maar brengt haar producten wereldwijd op de markt, en met name in Europa, Zuid-Amerika, AziŽ en OceaniŽ.

3F Filippi, ook ISO 9001 gecertificeerd voor lichttechnisch ontwerp, stelt haar ervaren personeel ter beschikking van haar klanten voor het ontwikkelen van lichttechnische ontwerpen met gegarandeerde resultaten in met name in de industriŽle, zaken- en dienstensector, door altijd persoonlijk aangepaste oplossingen aan te dragen.
Voor deze doeleinden zijn uw persoonsgegevens vereist, zoals uw voor- en achternaam, adres, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, beroep, bugerservice- of rijksregistratienummer, btw-nummer en diploma.
1 BEGINSELEN:

Het privacybeleid en de -normen die 3F Filippi S.p.A. toepast voor de bescherming van persoonsgegevens baseren zich op drie beginselen:

1.1 VERANTWOORDELIJKHEID

De persoonsgegevens worden aan de hand van speciale functies met specifieke verantwoordelijkheid behandeld binnen de bedrijfsorganisatie.

1.2 DUIDELIJKHEID

De persoonsgegevens worden ingezameld en behandeld volgens de beginselen van dit privacybeleid en in overeenstemming met de wetsbepalingen.
Voor het bovenstaande overhandigd men in overeenstemming met de norm aan de betrokkene een beknopte en complete inlichting waarin de doeleinden en wijzen van de behandelingen zijn beschreven, over het verplicht of vrijwillig geven van deze gegevens, over de gevolgen van het weigeren, over de personen of categorieŽn waaraan de persoonsgegevens kunnen worden doorgespeeld en de redenen waarvoor dit gebeurt, over de rechten die de norm biedt (toegang, integratie, aanpassing, correctie, wissen, weigering) en over de identiteit en de vestiging van de eigenaar en verantwoordelijke van de behandeling.
De betrokkene wordt daarom na de inlichting gevraagd om vrijuit en specifiek zijn of haar toestemming te geven; deze toestemming wordt geregistreerd conform de wet (gevoelige of gezondheidsgegevens). Als de gegevens worden geleverd voor de verdere fasen, kunnen integraties van de eerder gegeven informatie worden getoond. Ook daarvoor zal, in overeenstemming met de wet, men worden gevraagd om toestemming te geven.

1.3 PERTINENTIE VAN DE INZAMELING

De persoonsgegevens worden op legale en correcte wijze behandeld en worden voor bepaalde, expliciete en legale doeleinden ingezameld.
Deze doeleinden zijn pertinent en reiken niet buiten het doel van de behandeling. De gegevens worden net zolang bewaard als voor de doeleinden van de inzameling nodig is.

1.4 GEBRUIKSBESTEMMING

De doeleinden van de behandeling van persoonsgegevens worden op het moment van de inzameling aan de betrokkene verklaard.
Eventuele nieuwe gegevensbehandelingen die geen betrekking hebben op de verklaarde doeleinden of er een uitbreiding van zijn, worden, in overeenstemming met de wet, uitsluitend na een nieuwe inlichting en de eventuele nieuwe toestemming van de betrokkene opgestart. In ieder geval zullen de persoonsgegevens niet worden gecommuniceerd aan derden en/of bekend worden gemaakt zonder de toestemming van de betrokkene, tenzij in de gevallen die zijn beschreven in het art. 25, lid 2 van het Italiaanse Wetsbesluit 196/2003.

1.5 VERIFIEERBAARHEID

De persoonsgegevens worden met de tijd bijgewerkt. Ze worden op dusdanige wijze georganiseerd en bewaard dat de betrokkene de mogelijkheid heeft om, als hij of zij dat wilt, te weten te komen welke gegevens verzameld en geregistreerd zijn, alsmede om er de kwaliteit van te controleren en er het eventueel corrigeren, integreren, wissen wegens de schending van de wet of de weigering van de behandeling aan te vragen en alle andere rechten erover te laten gelden in overeenstemming en binnen de beperkingen van de toepasselijke wetten bij de adressen die in de inlichtingen zijn aangegeven.

1.6 VEILIGHEID

De persoonsgegevens worden beschermd door technische, organisatorische, logistieke, procedurele en informatica veiligheidsmaatregelen tegen vernietiging en/of verlies, ook accidenteel, alsmede de onbevoegde toegang of behandeling.
Deze maatregelen worden regelmatig bijgewerkt naargelang de technische vooruitgang, de aard van de gegevens en de specifieke eigenschappen van de behandeling; bovendien worden ze constant gecontroleerd en met de tijd geverifieerd.
2 TOEPASSINGSGEBIED

Het Privacybeleid wordt toegepast in alle vestigingen en filialen die persoonsgegevens inzamelen en behandelen. Derden die 3F FILIPPI S.p.A. helpen bij de afgifte van diensten of producten en die daarvoor persoonsgegevens behandelen, zijn per contract gebonden aan de inachtneming van de maatregelen die de veiligheid en de geheimhouding van de behandelingen waarborgen.
Met toestemming van de betrokkenen, als dit door de wet is vereist, en altijd met een specifieke inlichting die de doeleinden verklaart, kunnen de persoonsgegevens aan openbare en particuliere derden worden gecommuniceerd die ze conform de voorschriften van de wet als zelfstandige eigenaren van de behandeling zullen behandelen.
3F Filippi is niet aansprakelijk voor de behandeling van persoonsgegevens door derden.
3 TYPEN INGEZAMELDE GEGEVENS EN BEHANDELINGSMETHODE

De persoonsgegevens die door 3F FILIPPI S.p.A. worden ingezameld en behandeld zijn voor de afgifte van producten en diensten van de firma vereist. De gegevens worden behandeld op papier, informatica of telematische wijze aan de hand van logica's die direct aan de doeleinden van de behandeling zijn verbonden.
De gebruikers worden ingelicht over deze speciale behandelingswijzen en geeft vrijuit toestemming voor de behandeling van de persoonsgegevens. Om de diensten van 3F Filippi S.p.A. te bieden, kunnen tevens telefoon- en faxnummers en e-mailadressen worden benut.
De services kunnen niet worden geleverd als deze gegevens niet worden gecommuniceerd.
4 COMMUNICATIE VAN DE GEGEVENS

De persoonsgegevens kunnen aan derden worden gecommuniceerd om aan de verplichtingen van de wet te voldoen, en dus op bevel van openbare bevoegdheden of om een recht in de rechtbank te doen gelden of te verdedigen.
Met betrekking tot bijzondere vereiste services en/of producten en met toestemming van de betrokkene, kunnen de persoonsgegevens worden gecommuniceerd aan derden die de zelfstandige eigenaren van de behandeling zijn en die functies verrichten die direct aan de levering van deze services of producten zijn verbonden.
5 DE COMMUNICATIE VAN PERSOONSGEGEVENS

De communicatie van persoonsgegevens is vrijwillig, en dus kan de betrokkene zelf bepalen of hij of zij ze wel of niet communiceert.
De gevraagde diensten kunnen niet worden geleverd als de persoonsgegevens gedeeltelijke of in hun geheel niet worden gecommuniceerd.
De persoonsgegevens worden ingezameld aan de hand van registratieformulieren waarop verplichte gegevens zijn aangeduid.
Deze gegevens zijn nodig voor de afgifte van de gevraagde service of het gevraagde product.
6 TOEGEPASTE VEILIGHEIDSMAATREGELEN

3F FILIPPI S.p.A. maakt gebruik van organisatorische en technische systemen die veilig zijn voor de bescherming van de behandelde persoonsgegevens tegen de onrechtmatige bekendmaking, de wijziging en het oneigenlijke gebruik ervan.
De actieve beveiligingen met betrekking tot persoonsgegevens zijn met name bedoeld om vernietiging, diefstal of verlies, ook accidenteel en gedeeltelijk, van de gegevens, de onbevoegde toegang ertoe of de behandeling ervan die niet conform is aan de doeleinden van de verzameling, te vermijden.
Deze maatregelen voldoen aan de voorschriften van de wet beschreven in de technische bijlage van het Italiaanse wetsbesluit 196/2003.
Conform de wetgeving worden regelmatig "risicobeoordelingen" verricht om de navolging van de vastgestelde normen te toetsen en eventueel nieuwe veiligheidsmaatregelen aan te namen na organisatorische wijzigingen en technologische innovaties of wijzigingen in het type ingezamelde gegevens."
Uitgave 1 van 18 juni 04
3F Filippi S.p.A.